Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie: 17 luty 2018 r.