Przewodnicząca zawiadamia, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się

28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 10:30

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Goleszów

 

 

 

Porządek obrad:

 

 

1.      Plan pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

2.      Sprawy bieżące.