Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie: 26 grudzień 2017 r.