Przewodnicząca zawiadamia, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się

28 listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 14:00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Goleszów

 

 

 

Porządek obrad:

 

1.      Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

2.      Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.

3.      Programy społeczne na 2018 rok.

4.      Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy.

5.      Sprawy bieżące.