Przewodnicząca zawiadamia, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się

24 października 2017 r. (wtorek) o godz. 15:00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Goleszów

 

 

 

Porządek obrad:

 

1.      Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

2.      Realizacja zadań oświatowych w Gminie Goleszów w roku szkolnym 2016/2017.

3.      Opiniowanie projektów uchwał.

4.      Sprawy bieżące.