Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie: 29 październik 2017 r.