Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie: 12 wrzesień 2017 r.