Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie: 25 lipiec 2017 r.