Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie: 20 kwiecień 2017 r.