Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie: 22 marzec 2017 r.