Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie: 23 grudzień 2016 r.