Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie: 27 styczeń 2016 r.