Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie: 19 grudzień 2015 r.