Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie: 24 lipiec 2015 r.