Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie: 18 marzec 2015 r.