Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie: 30 grudzień 2014 r.