Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie: 16 kwietnia 2014 r.