Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie: 21 marca 2014 r.