Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie: 22 lutego 2014 r.