Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie: 21 grudnia 2013 r.