Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie: 27 listopada 2013 r.