Przewodniczący zawiadamia, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się

16 lutego 2017 r. (czwartek) o godz. 14:00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Goleszów

 

 

 

Porządek obrad:

 

1.      Dostosowanie sieci szkół w Gminie Goleszów do nowego ustroju szkolnego.

2.      Opiniowanie projektów uchwał.

3.      Sprawy bieżące.